قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید فروردین ماه

قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید فروردین ماه                                                                    
  29 اسفند 1401
  119

  قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید اسفند ماه

قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید اسفند ماه                                                                                                
  15 اسفند 1401
  152

  قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید بهمن ماه

قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید بهمن ماه                                                                        
  25 دی 1401
  622

  مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی کشور در فضای مجازی

مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی کشور در فضای مجازی   سایت مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریب چی کشور  http://mabarnoor.ir مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی کشور در سروش  https://splus.ir/takhribchian مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی کشور در ایتا @majmaepishkesvatan مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی کشور در بله https://ble.ir/pishkesvatantakhribchi
  25 دی 1401
  183

  قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید دی ماه

قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید دی ماه                                                                    
  7 دی 1401
  499

  قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید آذر ماه

قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید آذر ماه                            
  3 آذر 1401
  623

  قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید آبان ماه

قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید آبان ماه                                            
  4 آبان 1401
  619

  قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید مهر ماه

قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید مهر ماه                                      
  6 مهر 1401
  1 312

  قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید شهریور ماه

قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید شهریور ماه                              
  2 شهریور 1401
  907

  جلسه مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی کشور با آقای دکتر زاکانی شهردار تهران

جلسه مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی کشور با آقای دکتر زاکانی شهردار تهران    باسمه تعالی  در جلسه ای که در مورخ 1401/06/1 اعضا مجمع پیشکسوتان تخریبچی با آقای دکتر زاکانی شهردار تهران داشتند سردار علی ولی زاده در خصوص فعالیتهای مجمع پیشکسوتان تخریبچی در سالیان اخیر توضیحاتی ارائه فرمودند در این نشست صمیمانه  آقای دکتر زاکانی  قول همکاری های مناسبی در جهت اهداف فرهنگی و اعتقادی مجمع پیشکسوتان تخریبچی را دادند که انشاءالله عملیاتی و اجرائی گردد .    مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی   
  2 شهریور 1401
  374

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران