» » صفحه 2

  قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید فروردین ماه

قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید فروردین ماه                                                                    
  29 اسفند 1401
  568

  قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید اسفند ماه

قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید اسفند ماه                                                                                                
  15 اسفند 1401
  457

  قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید بهمن ماه

قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید بهمن ماه                                                                        
  25 دی 1401
  832

  مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی کشور در فضای مجازی

مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی کشور در فضای مجازی   سایت مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریب چی کشور  http://mabarnoor.ir مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی کشور در سروش  https://splus.ir/takhribchian مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی کشور در ایتا @majmaepishkesvatan مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی کشور در بله https://ble.ir/pishkesvatantakhribchi
  25 دی 1401
  468

  قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید دی ماه

قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید دی ماه                                                                    
  7 دی 1401
  633

  قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید آذر ماه

قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید آذر ماه                            
  3 آذر 1401
  753

  قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید آبان ماه

قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید آبان ماه                                            
  4 آبان 1401
  724

  قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید مهر ماه

قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید مهر ماه                                      
  6 مهر 1401
  1 410

  قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید شهریور ماه

قهرمانان ملی ، تخریبچیان شهید شهریور ماه                              
  2 شهریور 1401
  986

  جلسه مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی کشور با آقای دکتر زاکانی شهردار تهران

جلسه مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی کشور با آقای دکتر زاکانی شهردار تهران    باسمه تعالی  در جلسه ای که در مورخ 1401/06/1 اعضا مجمع پیشکسوتان تخریبچی با آقای دکتر زاکانی شهردار تهران داشتند سردار علی ولی زاده در خصوص فعالیتهای مجمع پیشکسوتان تخریبچی در سالیان اخیر توضیحاتی ارائه فرمودند در این نشست صمیمانه  آقای دکتر زاکانی  قول همکاری های مناسبی در جهت اهداف فرهنگی و اعتقادی مجمع پیشکسوتان تخریبچی را دادند که انشاءالله عملیاتی و اجرائی گردد .    مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریبچی   
  2 شهریور 1401
  463

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران