» » 8. دشت تف زده

  8. دشت تف زده8. دشت تف زده

این میدان چه رازهای شگفت در خویش دارد و چه حکایت¬های غریب ... چه خاطره¬های حیرت¬آور از حماسه¬آفرینی¬ها، رشادت¬ها، شجاعت¬ها و ایثارگری¬ها را هر روز در ذهن خویش مرور می¬دهد. در جای جای این دشت تف¬زده، خون پاک و مطهر شهیدی از سلاله پاکان و پرهیزکاران بر زمین ریخته است، اینجا مشهد شهیدان عشق است اینجا همیشه خاک خونین است و زمین عطر¬آگین. این سرزمین نه یک زمین و این میدان نه یک میدان که دنیایی است به وسعت تمامی جبهه¬های حق علیه باطل. هویزه، دارخونین، خرمشهر، شلمچه، دشت عباس، بازی دراز، مهران و حاج عمران، ...کربلاهای مکرر ایران و لبنان، افغانستان، فلسطین،... خوب که گوش می¬کنی در فضای این دشت یک صدا پیچیده شده است صدایی که می¬گوید فقط عاشق¬ها می¬توانند عبور کنند. سبزی این دشت از سرخی خون¬هایی است که در آن جاری شده است.
 برگرفته از کتاب مین ها و معبرها نوشته دکتر مومنی راد

  3 دی 1392
  1 917

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران