» » 2.دشمن در میدان مین

  2.دشمن در میدان مین
2.دشمناینجا دشمن نه از روبرو که از پشت هم حتی حمله نمی¬کند اینجا دشمن از زیر پایت ضربه می¬زند اینجا دشمن تو را در سکوت شکار می¬کند.اینجا دشمن در عمق خاک خفته و منتظر است تا سنگینی پایت را حس کند. اینجا میدان مین است.

از کتاب مین ها و معبرها یادداشتها و خاطرات میدانهای مین از :

دکتر احمد مؤمنی راد عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

  1 دی 1392
  3 301

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران