» » 5. معبر

  5. معبر5. معبر


هر جایی، آغازی دارد و اینجا آغاز دشت جنون است.اینجا اول میدان مین، اینجا گود عاشقی است و آنجا کمی آن طرف تر "معبر"ی است که شب عملیات برای عبور نیروهای خط شکن توسط گروه تخریب ایجاد شده و هنوز آثار آن بجا مانده است...از این راه، نیروهای اسلام بر کفر پیشگان صدّامی یورش برده و طومار زندگی ننگین آنان را در هم پیچیده اند. بیا جلو، نگاه کن، طناب های سفید دو طرف معبر، حالا دیگر همرنگ زمین شده است و آن انبوه سیم های خاردار است که در جلوی کانال و بعد از آن بریده و قطع شده اند. خوب نگاه کن، معبر در عمق میدان مین، تا پای خاک ریز دشمن امتداد دارد و در طول آن جا به جاکلاه کاسک¬های سوراخ شده و کوله پشتی هایی است که خون روی آنها خشک شده و آنجا پر است از فانسقه ها، قمقمه ها، سیم چین ها و جای انفجار در روی زمین رد خون ابتدا و انتهای معبر را به هم می رساند.

برگرفته از کتاب مین ها و معبرها نوشته دکتر مومنی راد
  3 دی 1392
  1 959

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران