» » کتاب آقا علی رویا به همت مجمع پیشکسوتان تخریبچی اصفهان به نویسندگی حامد علی بیگی

  کتاب آقا علی رویا به همت مجمع پیشکسوتان تخریبچی اصفهان به نویسندگی حامد علی بیگی

کتاب آقا علی رویا به همت مجمع پیشکسوتان تخریبچی اصفهان به نویسندگی حامد علی بیگی

 

کتاب آقا علی رویا به همت مجمع پیشکسوتان تخریبچی اصفهان به نویسندگی حامد علی بیگی
 
این کتاب به همت مجمع پیشکسوتان تخریبچی اصفهان و به نویسندگی آقای حامد علی بیگی توسط نشر ستارگان درخشان شمارگان 1000 در سال 1400 به زندگینامه و خاطراتی از سردار شهید رسول آقاعلی رویا می پردازد.
 
( شهید رسول آقاعلی رویایی، فرمانده تخریب سپاه سوم فتح )

رزمنده ای تخریب چی از اصفهان بچه خیابان مسجد سید اصفهان. ایشان وضع مالی اش بسیار خوب در اصفهان بود با این که جوان بود ولی یک چلوکبابی داشت و یک اتومبیل BMW. همه را رها کرده بود و به منطقه آمده بود آن همه امکانات را به خاطر این که امام فرمان داده بود که جبهه ها را پر کنید گذاشته بود و به جبهه آمده بود. ابتدا جز رزمندگان ستاد شهید چمران بود.

ایشان بسیار شوخ و با نشاط و سرزنده بود، بسیار شلوغ بود. بر اثر تجربه ای که بدست آورده بود فرماندهی تخریب سپاه سوم فتح را بر دوش او گذاشته بودند. تشکیلات آن موقع سپاه شامل 4 سپاه بود و هر کدام چند یگان تحت فرماندهی شان بود. با این که فرمانده بود ولی رفتارش بسیار صمیمی و دوست داشتنی بود، با همه بچه های تخریب چی شوخی می کرد و به آنان روحیه می داد و بچه ها بسیار بسیار او را دوست داشتند. وقتی در جمعی وارد می شد همه چیز را بهم می ریخت، شلوغ می کرد و سر و صدا و خوش و بش با همان لهجه اصفهانی پیشانی همه را می بوسید. از جمله کارهایش این بود که خیلی وقت ها نصف شب به مقر بچه ها می رسید و می رفت توی اتاق سراغ تخریب چی ها و یکی یکی آنها را بیدار می کرد و به آنها می گفت: دادا ساعت چنده، دادا ساعت چنده!!! یا می گفت دادا خوابی یا بیداری! دادا خوابی یا بیداری. و همچنین جشن پتوکه برگزار می کرد هر شب نوبت یکی بود بویژه تازه واردین و کسانی که تکلف داشتند و هنوز خیلی خودمانی نشده بودند.
  2 بهمن 1400
  1 129

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران