» » 26. جشن پتو

  26. جشن پتو

26. جشن پتو

 26. جشن پتو

( شهید رسول آقاعلی رویایی، فرمانده تخریب سپاه سوم فتح )

رزمنده ای تخریب چی از اصفهان بچه خیابان مسجد سید اصفهان. ایشان وضع مالی اش بسیار خوب در اصفهان بود با این که جوان بود ولی یک چلوکبابی داشت و یک اتومبیل BMW. همه را رها کرده بود و به منطقه آمده بود آن همه امکانات را به خاطر این که امام فرمان داده بود که جبهه ها را پر کنید گذاشته بود و به جبهه آمده بود. ابتدا جز رزمندگان ستاد شهید چمران بود.

ایشان بسیار شوخ و با نشاط و سرزنده بود، بسیار شلوغ بود. بر اثر تجربه ای که بدست آورده بود فرماندهی تخریب سپاه سوم فتح را بر دوش او گذاشته بودند. تشکیلات آن موقع سپاه شامل 4 سپاه بود و هر کدام چند یگان تحت فرماندهی شان بود. با این که فرمانده بود ولی رفتارش بسیار صمیمی و دوست داشتنی بود، با همه بچه های تخریب چی شوخی می کرد و به آنان روحیه می داد و بچه ها بسیار بسیار او را دوست داشتند. وقتی در جمعی وارد می شد همه چیز را بهم می ریخت، شلوغ می کرد و سر و صدا و خوش و بش با همان لهجه اصفهانی پیشانی همه را می بوسید. از جمله کارهایش این بود که خیلی وقت ها نصف شب به مقر بچه ها می رسید و می رفت توی اتاق سراغ تخریب چی ها و یکی یکی آنها را بیدار می کرد و به آنها می گفت: دادا ساعت چنده، دادا ساعت چنده!!! یا می گفت دادا خوابی یا بیداری! دادا خوابی یا بیداری. و همچنین جشن پتوکه برگزار می کرد هر شب نوبت یکی بود بویژه تازه واردین و کسانی که تکلف داشتند و هنوز خیلی خودمانی نشده بودند.

برگرفته از کتاب مین ها و معبرها نوشته دکتر احمد مومنی راد

  25 دی 1392
  2 539

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران