» » شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول

  شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول

شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول

 1-رضا (سهراب)اسماعیلی- سمت: فرمانده گروهان- تولد: هشترود1344/01/03  - شهادت:1364/11/24والفجر8- مدفن : گلزار شهدای وادی رحمت

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول

 2-یوسف امیر فقردیزجی - سمت: تسلیحات گردان- تولد: اسکو1344/01/04- شهادت:1367/12/17رحمانلو( انفجار)- مدفن :گلزار شهدای وادی رحمت

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول

3-بیوک باغبان زاده- سمت: مسئول آموزش گردان- تولد: تبریز1342/02/01- شهادت:1365/10/20کربلای 5- مدفن :گلزار شهدای ملک عباسی

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول

4-حسن پورعبدی - سمت:مربی تخریب- تولد: باسمنج1341/03/02- شهادت:1384/09/04تبریز پادگان اموزشی- مدفن :گلزار شهدای باسمنج

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول

5-علی ثابتی- سمت: مربی تخریب- تولد: تبریز1342/10/10- شهادت:1365/10/19کربلای 5- مدفن :گلزار شهدای وادی رحمت

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول

6-یوسف جدیدی اول- سمت: مربی تخریب- تولد: تبریز1344/01/01- شهادت:1362/05/22والفجر2- مدفن :گلزار شهدای وادی رحمت

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول

7-اکبرجوادی نظرلو- سمت: فرمانده گردان تخریب و آموزش نظامی - تولد: تبریز1344/07/15- شهادت: 1363/12/25بدر- مدفن :گلزار شهدای وادی رحمت

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول

8-شفیع حلیمی اصل - سمت: فرمانده دسته- تولد: اردبیل1342/03/06- شهادت:1365/10/04والفجر8- مدفن :گلزار شهدای اردبیل

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول

9-خدمتعلی رجبی هشجین- سمت: معاون گردان تخریب- تولد: خلخال1341/01/01- شهادت: 1362/12/07خیبر- مدفن :گلزار شهدای هشجین خلخال

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول


10-محمدرضازاده گروسی- سمت: معاون گردان تخریب- تولد: شبستر1341/01/01- شهادت: 1362/12/08خیبر- مدفن :گلزار باغ رضوان بنیس شبستر

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول

11-اکبرسبزی- سمت: فرمانده گردان و معاون عملیات ق عاشورا- تولد: تبریز1340/01/01- شهادت:1391/12/11تبریز- مدفن :گلزار جانبازان وادی رحمت

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول

12-  علی اله سلیمی- سمت:فرمانده گروهان- تولد: زنجان1347/09/21- شهادت:1369/03/08بانه- مدفن :گلزار شهدای بهشت فاطمه

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول

13-نقی شمالی- سمت: فرهنگی گردان- تولد: تبریز1344/06/14- شهادت:1366/05/17نصر7- مدفن :گلزار شهدای وادی رحمت

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول

14-علی شیخ علیزاده- سمت: فرمانده گروهان- تولد: ممقان1343/01/10- شهادت:1364/11/21والفجر8- مدفن :گلزار شهدای ممقان

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول

15-  میکائیل صادقی- سمت: فرمانده گروهان- تولد: اردبیل1342/10/22- شهادت:1363/12/25بدر- مدفن :گلزار شهدای قاسمیه

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت اول

16-داود صالحپور- سمت: معاون گردان - تولد: تبریز1342/01/101364/11/21- شهادت:والفجر8- مدفن :گلزار شهدای وادی رحمت

 


با تشکر از دلاور تخریبچی رضا یاری عزیز
  3 آذر 1399
  1 731

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران