» » 23. فرا فرشته

  23. فرا فرشته

23. فرا فرشته

23. فرا فرشته


دفاع مقدس انسان زمینی- آسمانی را تبدیل به انسان آسمانی کرد. برخلاف آنچه بعد از رنسانس در غرب اتفاق افتاد و مکاتبی همچون اومانیسم رابطه انسان را با آسمان بریدند و انسان را زمینی محض کردند.
در مقاومت 8 ساله ما، انسان هایی بودند که در کوره جنگ سوختند و گداختند و رخصت پرواز گرفتند و به وصال محبوب رسیدند.
تبدیل انسان ها به فرشته و بالاتر از فرشته هنر اصلی دفاع مقدس بود.
بروز ظهور انسانیت انسان در دفاع مقدس ما بزرگ ترین نمود بود.
جنگ ما انسان را فرشته کرد بلکه فرا فرشته نمود.

برگرفته از کتاب مین ها و معبرها نوشته دکتر احمد مومنی راد
  22 دی 1392
  2 117

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران