» » 4. جنگ عشق و آتش

  4. جنگ عشق و آتش
4. جنگ عشق و آتشآری، برادرم، چندی است که دیگر در اینجا صدای توپ و تانک و مسلسل و خمپاره نمی¬آید اما دشمن هنوز در اینجاست. هزاران کیلومتر از سرزمین¬مان را مین¬گذاری کرده¬اند که باید پاکسازی شود. تا آن روستایی آواره بتواند به خانه برگردد و آن کشاورز محروم زمینش را کشت کند... آری تخریب¬چی¬ها باید با پاکسازی مین¬ها و گلوله¬های عمل نکرده روح زندگی را به منطقه برگردانند. آری، هنوز در اینجا نبض شهادت می¬تپد و معرکه جنگ در سکوتی دردناک در جریان است جنگی نابرابر، جنگ انسان و مین، جنگ عشق و آتش، نبرد خون با شمشیر. خوب گوش کن! صدای دشمن را خواهی شنید. خوب نگاه کن! دشمن را خواهی دید. او اینجاست.

برگرفته از کتاب مین ها و معبرها  یادداشتها و خاطرات میدانهای مین از :

دکتر احمد مؤمنی راد عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

  1 دی 1392
  2 192

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران