» » شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

  شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

شهدای سرافراز گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 

باسمه تعالی 

شهدای گردان تخریب ل۲۷

نثار ارواح مطهر همه شهدا . از جمله

1- حاج محسن دین شعاری

 2-سید حسن موسوی پناه 

3- سید محسن موسوی پناه 

4-علی محمودوند

 5-علی نوری

 6-علیرضا سلطان محمدی

 7-مجید پازوکی

 8-اسماعیل اصغری

 9-اکبر رمضانی

10-اصغر سیانکی

11-مجیدجهروتی 

12-شهریاری 

13-ابوالقاسم کندی

 14-محمودی 

15- اصغر یزدانی 

16-اکبر عدل 

17-فراهانی

 18-علی افکاری

 19-حسن و علی شفیعی 

20-سعید رستگار

 21-سید محمد اجودی

 22-مهدی حقیقی

 23-محرم چرایی

 24- عبدوست

 25-مجتبی سلیم بیات

 26-احمد حسینخانی 

27-امیر و حمید فتحی

 28-محمد و احمد مردیان 

29-تهرانی

 30-ابولفضل سرلک

 31-حسین برقعی

 32-علیرضا نوروزی 

33_مجتبی و جمال رضایی

 34-باقرحبیبی

 35-سیدجعفر خاتمی

 36-شیرخورده

37-حاج عباس حافظی و فرزندش محمود 

 38-حاج حسن حافظی

 39اصغرزاده

 40-حسن خندابی

 41-حاج آقا مومنی(تدارکات گردان)

 42-احمد نعمتی و محمود نعمتی 

 43-محمود غلامی

 44-سید علی موسوی

 45-محمد قزلباش

 46-مصطفی جداری

 47- نادر پشتکوهی

 48-مسعود حمیدیان

 49-علی یزدی

 50-علی گودرزی

 51-مصطفی گودرزی

 52-رضا عباسی

 53- فرهاد پورادکار

 54-علی مشاعی

 55-برادران حمید و نادر و علی محمدی

 56-حسین نصرتی

 57-برادران امیر و محمد مسافری

 58-مصطفی طاهری

 59-سید علی طرازانی

 60-حجت ابوفاضلی

 61- یزدان رضایی

 62-حاج مصیب مغاری

 63-رحیمیان 

64-اکبر مغاری

 65-حسین مغاری

 66-عزت ا.. قهرمانی

 67-سعید شریعتی

 68-حسن شریعتی

 69-محمود عبدالحمیدی 

70-تقی مشکوری

 71-حسن اعلارحیمی

 72-احمد عابدی

 73-پنجه بند

 74-خمسه

 75-سید ساداتیان

 76-حاج غلامرضا فراهانی

 77-مهدی امن زاده.

78-حاج آقاصادقی(روحانی گردان)

  79-حاج آقا اسرافیل

 80-جهان پناه

 81-ستار امینی

 82-زرین قبایی

 83-سید ساداتی

 84-داود طاهری

 85-اصغر زرین قلم 

86-رضایی

 87-محسن چاردولی

 88-علی یاری

 89-محمد قدیانی 

90-موسوی 

91-اسماعیلی 

92-محسن عرب پور 

93-مسلم شهرابی

 94- مهرداد شفیق

 95-داود حبیبی

 96-یوسف مدنی

 97-احمد شاملو

 98-وحید یزدانپرست

 99-سالار (علیرضا کچوئیان)

 100-خسروی

 101- محسن حیات پور

 102-محمود حاج محمدیان و پدر بزرگوارشان 

 103-سید مصطفی صفوی 

 104-یوسف بیگی

 105- برادران شیخ شعبانی

 106-وزوایی

 107-احمد فروتن

 108-مداح هیت محمد تهرانی

 109-محمود غلامی

 110-سید علی موسوی 

 111-حسین دهرویه

 112-هوشنگ نوری

 113-امیر گلپیرا

 114-علی محین 

115-حیدر جمالی

 116-عاشوری

 117-سبزعلی

 118-مهدی همتیار

 119-علیرضا اسماعیلی

 120-امیرحسین اسدی  

121-عباس اسماعیل زاده

 122-مهدی فرحزادی

 123-مهدی نوروزی

 124-حسن کرمی

 125-محسن جهروتی 

126-علی خسروانی

 127-ایزدی

 128-حسن یزدانی

 129-غلامرضا رضایی

 130-محمودخانی 

131-عبدا.. عسگری

 132-شاه کرمی

 133-محمد توکلی

 134-ماشاا..حسن زاده

 135-هادی کاملی

 136-مصطفی فراهانی

 137-علی کفایی

 138-گرمیاری

 139-ابراهیم خمسه ای

 140-نیکوکلام

141-رضا پور امینی

 142-محمد زمانی

 143-علیرضا حیدری

 144-برادران بیدگلی 

 145-محمدی

 146-علی صادقی

 147-مسعود سلطانی

 148-حسین (بهروز) عزیز زاده

 149-رضاپور

150-گلستان هاشمی

 151-شاداب 

252-علیرضا یزدانی

 153-صلواتی

 154-همت آبادی

 155-یوسف کلافی

 256-علی رحیمی

 157-محمدرضا عدلی 

158-ثانی نژاد

 159-کاشانی

 160-حمید و محسن حاجی زاده 

161-سید احمد میری

 162-علی مراتی

 162-داود و محسن حبیب زادگان

 163-کلانتر

 164-اباصلت چراغی

 165-مجتبی اقبالی

 166-سالوری

 167-مجید عباسی 

 168-رحمانلو 

169-دژرفتار  

170-حسن طاهری

 171-روحی 

172-قاسمی

 173- محسن مقیمی 

 174-بهرامی

 175 موسوی زاده

 176- کاظم ایزدی

 177-رضا شاپور زاده

 178-عبدالحسینی

 179-علیرضا آشتیانی

180-مرتضی میرزا علی

181-مرتضی بهزاد مهری

182 - علی ضرغامی

183- محمد رضا فرخی

184- نواب کاشانی

185- وحدت شفیعی

186- کاظمی 

187-حسن دشتبانزاده

188- محمود عالیدایی

188- جواد کریمی دوزجی 

189- مهدی جمعه

190- سعید صفایی

191-برادران شهید صدق قامیز 

192-احسانی راد

193-داود بدر نژاد 

194-محمدرضا ریاحی

195-غلامرضا کاظمی 

196-علی اصغر زرین قدم

197-جعفر شعبانپور  

198-مرحوم جودکی 

199-مرحوم نعمتی

200-حمید رضایی 

201-سید داود موسوی

202-سید حسین اعظمی

203-اسفندیاری

204-ابولفضل زمانی 

205-رضا حاج حسینی 

206-هاشم کارگشا

207-حمید شادمان  

208-مجید ربیعی 

209-سید مهدی اعتصامی

210-رضاپور 

211-ابو زیدآبادی 

212-صنعتکاران 

213-رضا ایلیاط 

214-علیرضا اسکندری 

215-سعید مهری

216-مجید کربلایی

217-عباس زارع

218-یوسف فشندی

219-محمود باجلان 

220-محمد زنگنه 

221-مهدی روغنی 

222-سید مجید کاشانی

223-علیرضا آشتیانی 

224-عباس حاجی زاده

225-ولی قربانی حسن

226-فریبرز روحی 

227-حسین اسدی

228-علی حجار تهرانی

229-محسن نیکو منش

230-حسین زارع

231-مرتضی و مصطفی پالیزبان

232-حسین اصلانی

233- داود گلشن دوست 

234- سعید خانی 

235- علی ساقی 

236- اصغر ازناوی 

237-حمیدرضا صباغ شهری

238--حسین فتاحی

239-جواد اصانلو

240-مجید حیدری 

241-میرحسینی 

242-غلام آقا محمدی 

243-موسوی خلیق

244- احمد حسینی 

245-سید محمد موسوی

246-احمد و سعید نادری 

247-سید جمشید نوروزی زاده

248- احمد عقیقی 

249- حسن صالحی 

250- قدراله بوجاری صفت  

251- سعید صادق منش

252- سید حسن میرحسینی 

253- عباس کیانی

254- احمد انیسی 

255- حمید زاده نجف

256- میثم شفیق

257- مسعود شیخ

258- محمد خرسندی

259- اسدالله قرامحمدی

260- رحمان اسدپور 

261- ابراهیم عابدینی 

262- مجید رحیمی 

263- منوچهر حق جو

264- محمد نوروزی 

265- حسین یزدانی زاده

266- مجید کریمی   

267- سید علی سیدین   

268- محمود تیشه دار

269- علی مینایی 

270- دهقان 

271- علی توکلی 

272- حسین کربلائیه  

273- علی رسولی 

274- شاطری 

275- محمد رسول احمدی 

276- شعبان علی رسولی    

277- مهدی نقوی    

278- سید جواد میر احمدی 

279- جاوید گنج کاو

280- محرمعلی مقدم    

281- حمید تاریکی   

282- حسین سپهر

283- علی زابلی  

284- مصیب مرادی  

285- رضا اردستانی 

286- حسین زارعی   

287- امیر ولیزاده   

288- ابولفضل کریمی 

289- محسن غفاری 

290- اصغر ترکمانی 

291- مرتضی قربانی 

292- محمد صابری 

293- مهدی صباغی 

294- حسن باجلان 

295- داود شکری 

296- میر راهب اخلاقی 

297- مجید مجیدی 

298- مصطفی حسینی 

299- یعقوب کاظمی 

300- محسن باقری 

301- علی شاملو 

302- احمد جوانبخش 

303- محمود تیشه دار 

304- موسی دادمنش 

305- عباس زنگنه 

306- عباس زرگر 

307- محمد علی محمودی 

308- مهدوی 

309- مددی 

310- شیخ عطار 

311- حامد ابراهیمی 

312- یادگاری 

313- براتی 

314- صادقی ارجمند 

315- رضا نوروزی 

316- سعید آبی 

317- اکبر مظاهری 

318- حسن حیدری جورابی 

319- سید رضا حسینی 

320- حمید عسگری 

321- اصغر خباز 

322- حسین حاج موسایی 

323- قاسم واحدی 

324- حسن پروازی مقدم 

325- میثم سعیدی 

326- ابراهیم خدایی 

327- عباس احمدی 

328- حسین خباز 

329- صابر چراغی 

330- محمد علی غضنفری 

331- عسگر پاسبان 

332- محمد زارع 

333- محمد علی شریفی 

334- علی امین جعفری 

335- محمد رضا تنها 

336- اسماعیل فولاد اصل 

337- حسین شاه بداغی 

338- قاسم ولی پور گودرزی 

339- عبدالله جهروتی زاده 

340- علی عشقی 

341- نادر ( داود ) حیدری 

342- داود محمدی 

343- جاوید کنجکاو 

344- رحیم براری

345- مظاهر قاسمی 

346- محرم علی مقدم 

347- ابولفضل نوری

 348- امیر منظمی 

349- مرحوم اکبر مددی 

350- یوسف کریمی 

351- سعید خوائینی( خانی )

352- مرحوم مسعود غفاری 

353- امیر یحیوی

354- حسن بختیاری

355- مرحوم اصغر حبیبی

356- مجید موسوی راد 

357- اصغر کاظمی

358- ولی پور گودرزی

359- مرحوم سعید جناب زاده

360- مرحوم نعمت بابایی 

361- داود محمدی

362- مرحوم عباسی 

363- عبدالرزاق علی شیری

364- برادران مرحوم محمود و احمد ریحانی

365- علی خوش لفظ 

366- سید مجید موسوی راد  ( نایینی )

367- سعید هدا 

368- عباس راصد

369- عیش آبادی

370- سید عباس غلامی

371- فرهادی

372_ اصغر انصاری

373- ارسلان هرمزی 

374- عزیزانی

375- محمود عصاریان نژاد

376- حبیب الله وفایی 

375- محمد زنگنه

375- بروجردی

376-محمد طاهری

377- واعظی

378- حسن پروازی مقدم

379-صاحب صنعتکاران

380-داود حسنی 

381-یدالله شهریاری

382-کریم مهدوی

383-حسین حمزه

 384-حسین شمس

385-علی خانقلی پور

386-رضا رضییعی

387-کردبچه

388-نادر قویدل 

389-محمد عبدالحسینی

390-سید مجتبی طباطبایی 

391-وحید درخشان

392-محمد اکرامی

393-بهروز عزیززاده

394-مهرداد و محمدرضا تاقلی

 395-سید امین صدرنژاد  

396- سید احمد اعتصامی( پسر عموی شهید سید مهدی اعتصامی ) و ....  

فاتحه مع الصلوات

با تشکر از برادر دلاور تخریبچی حاج رضا ابراهیمی
  26 مهر 1397
  8 095

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران