» » دورهمی رزمندگان تخریبچی استان تهران

  دورهمی رزمندگان تخریبچی استان تهران

  

دورهمی رزمندگان تخریبچی استان تهران

 

دورهمی رزمندگان تخریبچی استان تهران

 

دورهمی رزمندگان تخریبچی استان تهران

 

دورهمی رزمندگان تخریبچی استان تهران

 

دورهمی رزمندگان تخریبچی استان تهران

 

دورهمی رزمندگان تخریبچی استان تهران

 

دورهمی رزمندگان تخریبچی استان تهران

 

دورهمی رزمندگان تخریبچی استان تهران

 

دورهمی رزمندگان تخریبچی استان تهران

 

دورهمی رزمندگان تخریبچی استان تهران

 

دورهمی رزمندگان تخریبچی استان تهران

 

  27 بهمن 1397
  960

حسن محمدی میگه: 28 بهمن 1397 09:04

بازم جمع پولدارها بوده و از بی پول ها خبری نیست.این جمع هم خراب شده و قشری.
یک زمانی ناصر قاسمی رضوان الله بود و ادم با تقوایی بود و همه رو به یک چشم می دید .حیف که زیرابش رو زدن .چون حرف حق میزد و زیربار حرف زور نمیرفت.دنبال پولدارها و مقام دارها نبود.اتفاقا اون هایکه پولدار و مقام دار نبود مورد عزت حاج ناصر بودن.خدا حفظش کنه و هنوزم سیمای شهدا رو داره .
بعضی از خوردن اموال و دسترنج دیگران و درامد از پروژه های پاکسازی و از خون شهدای پاکسازی به اینجا رسیدن و حالا خوشونو گم کردن.از احوال افرادی از همین جمع ها در مشکلات زندگی غرقند خبری ندارند و دنبالش نمیرند و فقط دنبال اسم در کردن و معروف شدن هستند.برای ظاهرسازی پول به یتیم ها میدن و اما دوست زمان جنگشون بیکار و بی خانمانه از خبری نمیگیرند.
نمیدونم اینا همون هایی که یکروز با هم توی میدان مین بودن چرا الان پول پرست شدن الله اعلم

بازم جمع پولدارها بوده و از بی پول ها خبری نیست.این جمع هم خراب شده و قشری.
یک زمانی ناصر قاسمی رضوان الله بود و ادم با تقوایی بود و همه رو به یک چشم می دید .حیف که زیرابش رو زدن .چون حرف حق میزد و زیربار حرف زور نمیرفت.دنبال پولدارها و مقام دارها نبود.اتفاقا اون هایکه پولدار و مقام دار نبود مورد عزت حاج ناصر بودن.خدا حفظش کنه و هنوزم سیمای شهدا رو داره .
بعضی از خوردن اموال و دسترنج دیگران و درامد از پروژه های پاکسازی و از خون شهدای پاکسازی به اینجا رسیدن و حالا خوشونو گم کردن.از احوال افرادی از همین جمع ها در مشکلات زندگی غرقند خبری ندارند و دنبالش نمیرند و فقط دنبال اسم در کردن و معروف شدن هستند.برای ظاهرسازی پول به یتیم ها میدن و اما دوست زمان جنگشون بیکار و بی خانمانه از خبری نمیگیرند.
نمیدونم اینا همون هایی که یکروز با هم توی میدان مین بودن چرا الان پول پرست شدن الله اعلم

بازم جمع پولدارها بوده و از بی پول ها خبری نیست.این جمع هم خراب شده و قشری.
یک زمانی ناصر قاسمی رضوان الله بود و ادم با تقوایی بود و همه رو به یک چشم می دید .حیف که زیرابش رو زدن .چون حرف حق میزد و زیربار حرف زور نمیرفت.دنبال پولدارها و مقام دارها نبود.اتفاقا اون هایکه پولدار و مقام دار نبود مورد عزت حاج ناصر بودن.خدا حفظش کنه و هنوزم سیمای شهدا رو داره .
بعضی از خوردن اموال و دسترنج دیگران و درامد از پروژه های پاکسازی و از خون شهدای پاکسازی به اینجا رسیدن و حالا خوشونو گم کردن.از احوال افرادی از همین جمع ها در مشکلات زندگی غرقند خبری ندارند و دنبالش نمیرند و فقط دنبال اسم در کردن و معروف شدن هستند.برای ظاهرسازی پول به یتیم ها میدن و اما دوست زمان جنگشون بیکار و بی خانمانه از خبری نمیگیرند.
نمیدونم اینا همون هایی که یکروز با هم توی میدان مین بودن چرا الان پول پرست شدن الله اعلم

Austmymn میگه: 16 تیر 1398 18:08

Viagra Kamagra Cialis generic 5mg cialis best price Super Kamagra Wirkstoff

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران