» » مراسم تشییع جنازه جانباز هفتاد درصد تخریبچی شهیدحاج مجید ابوالقاسمی

  مراسم تشییع جنازه جانباز هفتاد درصد تخریبچی شهیدحاج مجید ابوالقاسمی

مراسم تشییع جنازه جانباز هفتاد درصد تخریبچی شهیدحاج مجید ابوالقاسمی

 

مراسم تشییع جنازه جانبازهفتاددرصد تخریبچی شهیدحاج مجیدابوالقاسمی روزیکشنبه مورخ96/6/19راس ساعت9صبح ازمیدان شهدا(سپاه) به طرف گلزارشهداامامزاده حسن(ع) و مراسم بزرگداشت شهید ساعت 16:30 الی 18:30 در مسجدالرضا(ع) شهر فسا برگزارگردید.

مراسم تشییع جنازه جانباز هفتاد درصد تخریبچی شهیدحاج مجید ابوالقاسمی

 

مراسم تشییع جنازه جانباز هفتاد درصد تخریبچی شهیدحاج مجید ابوالقاسمی

 

مراسم تشییع جنازه جانباز هفتاد درصد تخریبچی شهیدحاج مجید ابوالقاسمی

 

مراسم تشییع جنازه جانباز هفتاد درصد تخریبچی شهیدحاج مجید ابوالقاسمی

 

مراسم تشییع جنازه جانباز هفتاد درصد تخریبچی شهیدحاج مجید ابوالقاسمی

 

مراسم تشییع جنازه جانباز هفتاد درصد تخریبچی شهیدحاج مجید ابوالقاسمی

 

مراسم تشییع جنازه جانباز هفتاد درصد تخریبچی شهیدحاج مجید ابوالقاسمی

 

مراسم تشییع جنازه جانباز هفتاد درصد تخریبچی شهیدحاج مجید ابوالقاسمی

 

مراسم تشییع جنازه جانباز هفتاد درصد تخریبچی شهیدحاج مجید ابوالقاسمی

 

مراسم تشییع جنازه جانباز هفتاد درصد تخریبچی شهیدحاج مجید ابوالقاسمی

 

مراسم تشییع جنازه جانباز هفتاد درصد تخریبچی شهیدحاج مجید ابوالقاسمی

 

مراسم تشییع جنازه جانباز هفتاد درصد تخریبچی شهیدحاج مجید ابوالقاسمی

 


  20 شهریور 1396
  1 142

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران