» » مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

  مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع  مقدس  حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"
مجاهد جانباز شهید  تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید «مهدی تقوی» از شهدای جنایت تروریستی مجلس، رئیس پیشین سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور و مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایکنا که به عنوان مشاور فرهنگی نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در ساختمان مراجعان مردمی مجلس شورای اسلامی در حال خدمت بود در جریان حمله تروریستی به ساختمان مجلس دعوت حق را لبیک گفت و مظلومانه به آرزوی دیرینه اش، مقام رفیع شهادت نائل شد، روحش شاد و یادش گرامی باد.
شهیدتقوی که از جهاد دانشگاهی مامور به مجلس بود، داوطلبانه امور طلاب جمعیت رهپویان را نیز دنبال می کرد.  حاضرین روایت کرده اند که او دم آخر فقط گفته بود: الحمدلله رب العالمین

در همین حال، حاج بهزاد زارع از همرزمان شهید تقوی طی یادداشتی نوشته است:
حدودسه هفته قبل از انتخابات دوست وهمرزم عزیزمان جناب حجت الاسلام سیدمهدی تقوی منزل ماتشریف آورده بودندصبحانه ای مهمانشان بودیم وباهم گپی زدیم ودرموردنگرانی هاودغدهه های سیاسی وفرهنگی و... درددلی کردیم !

ایشان که از رزمندگان گردان تخریب لشگر10 سیدالشهدابودندگریزی به گذشته زدندوگفتند: ماخیلی ضررکردیم که ماندیم !!! رسیدن رامفت مفت ازدست دادیم و... ! ازمن خواست اگر ارتباطی برای رفتن به سوریه دارید مراکمک کنید گفتم: سید اولا"دیگه ازماگذشته وثانیا" کل اگرطبیب بودی ... من اگرچنین عرضه ای داشتم راهی برای خودپیدامی کردم

سیدمهدی گفت : نه من هنوزامیدوارم !
آنروزمن مثل همیشه نفهمیدم که درباغ شهادت باز بازاست امابرای اهلش!

 براستی دیشب همین موقع کسی چه میداندسیدمهدی باخداچه گفت که امروز بازبان روزه بدست شقی ترین انسانهابه همرزمان شهیدش پیوست !!!

ای کاش مختصات خودراپیدامی کردیم تاقدردان الطاف بی پایان الهی باشیم !
هنوزدرشوک وارده هستم. سیدمهدی برای رسیدن به خداچقدربی قراروامیدواربود! وبه همین سادگی به آرزوی دیرین خودرسید !

یادتخریب چی شهید اکبرترک افتادم یکی از ویژگی های اکبراین بودکه وقتی خبرشهادت هریک ازرفقاراکه می شنید آهی می کشید ومی گفت : وای برماازاوپرسیدم یعنی چی اکبر ؟ چراهی میگی وای برما
اکبرگفت : هرشهیدی که به خاک می افتد باری بربارمسئولیت ماکه می مانیم افزوده می شود. وقتی بارسنگین وسنگین ترمی شودپس چه باید گفت ؟

 امروزبه دل غافل خودگفتم اولا" امیدوارباش ، ثانیا" مسئولیت پذیر. الله اکبر سیدمهدی هم به بارمااضافه شد!

از سوی دیگر علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در کانال تلگرامی خود در اینباره نوشت: یکی از شهداء امروز، شهید بزرگوار سیدمهدی تقوی از رزمنده های مخلص زمان دفاع مقدس و هم رزممان در گردان تخریب لشکر ده سیدالشهداء علیه السلام بود.

 در سال 91 دوباره در جمع همرزمان سابق همدیگر را یافتیم و همراه هم شدیم. از مخلصین و موفقین در جهاد اکبر بود؛ گمنام فعالیت میکرد و همواره دغدغه ارزشهای اسلامی و انقلابی داشت.

برای پیاده سازی نظرات ولایت سر از پا نمی شناخت؛ گرچه بچه های تخریب جزء نترس ترین های جنگ بودند و در یکی از سخت ترین عرصه های جهاد اصغر فعال بودند، حس میکرد دوران جهاد کبیر و انقلابیگری مهمتر است.
دیروز که خبر شهادتش را در حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی شنیدم فقط گفتم: خوش به حالت سید! حقت بود و مردن برای تو کم بود.
پیکر شهید تقوی پس از تشییع در تهران در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) قم خاکسپاری شد.

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 

 مجاهد جانباز شهید تخریبچی دفاع مقدس حجت الاسلام سید "مهدی تقوی"

 


  20 خرداد 1396
  1 112

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران