» » جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

  جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

باسمه تعالی
جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24 
در باغ حاج اویس زکیخانی جانباز تخریبچی در روستای ارنگه جاده چالوس
در روز سه شنبه 1394/06/24 در کیلومتر 18 جاده چلوس روستای ارنگه جلسه مجمع با پذیرایی حاج اویس زکیخانی جانباز تخریبچی در باغ مفرح ایشان با شرکت تعدادی از پیشکسوتان تخریبچی برگزار شد دیدن پیشکسوتان تخریبچی در کنار هم مایه دلگرمی ، مباهات و افتخار بود جلسه با گزارش کارگروهها شروع و در ادامه ارائه اخبار در خصوص یادواره شهید خیاط ویس در خوزستان و پیگیری مصوبات جلسه قبل در بیمارستان به سمع و نظر حضار رسید .


جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 

جلسه مجمع پیشکسوتان تخریبچی مورخ 1394/06/24

 


  25 شهریور 1394
  1 693

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران