» » جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

  جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

باسمه تعالی
با اطلاع رسانی حاج ناصر قاسمی دبیر مجمع پیشکسوتان تخریبچی جلسه در مورخ 1393/3/13 با حضور اعضا تشکیل شد گزارشی در خصوص 
 سایت معبر نور و کارهای انجام شده ، ارائه گردید و تصمیمات خوبی گرفته شد که انشاءالله با همت اعضا اجرائی شود.
. عکس های زیر گوشه ای از حضور سبز اعضا می باشد 
برای نمایش عکس بزرگ روی آن کلیک کنید
 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

جلسه مجمع پیشکسوتان در تاریخ 13/3/1393

 

  18 خرداد 1393
  2 132

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران