» » شهدای تخریبچی در ماه اسفند

  شهدای تخریبچی در ماه اسفند

 شهدای تخریبچی در ماه اسفند

 

 تاریخ شهادت                      نام و نام خانوادگی شهید         ردیف            

3/12/1362            محمود حاتمی          1

3/12/1362            رضا علی بابائی      2

3/12/1362            محمود رضا علیمحمدی          3

4/12/1362            مجید حاجی شفیعی‏ها               4

4/12/1362            علیرضا حسن نیا     5

4/12/1364            عبدالله  نوریان         6

4/12/1363            سعید گلپیرا              7

5/12/1362            علیرضا نامدار         8

7/12/1367            یوسف امیر فقردیزجی            9

7/12/1362            خدمتعلی رجبی هشجین           10

8/12/1362            محمد رضا زاده گروسی         11

8/12/1365            احمد جوانبخش        12

9/12/1362            سردار خورشیدی    13

9/12/1362            خدمتعلی رجبی        14

15/12/1384         علی سلطانی            15

21/12/1394         داود مرادخانی         16

21/12/1363         محمد باقریان ریزی 17

21/12/1363         مرحمت بالازاده       18

21/12/1363         محمد رضا فطرس   19

23/12/1365         محمد رضا ایزدی    20

23/12/1363         رمضان مرادیان      21

23/12/1363         یونس لطفی آقاج اوغلو           22

24/12/1363         بهمن کدخدائی ایلخچی            23

25/12/1363         خدامراد زارع          24

25/12/1363         علی اکبر جوادی     25

25/12/1363         حسین ایرلو             26

25/12/1363         میکائیل صادقی       27

25/12/1363         میرارشد موسوی     28

26/12/1363         علیرضا خیاط ویس 29

26/12/1363         سید حمید رضا رضازاده         30

28/12/1362         مهدی قربعلی           31

29/12/1363         علی پیروی             32

 

 

  26 بهمن 1399
  290

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران