» » شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت دوم

  شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت دوم

شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت دوم

17-  احمد عباسیان -  سمت :فرمانده گروهان- تولد : مهاباد1344/08/20- شهادت : 1364/11/22والفجر۸- مدفن: گلزار شهدای دیزج ناولو بناب


 

شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت دوم

18 - سید حجت علوی - سمت :فرمانده گروهان- تولد : سراب1347/12/25 - شهادت :1366/05/19نصر7 - مدفن :گلزار شهدای سراب 

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت دوم

19-سید داود علویسمت : معاون گردان - تولد :سراب1342/12/30- شهادت :1365/10/19کربلای5- مدفن: گلزار شهدای سراب

 

 

شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت دوم

20-ودود علیزاده پاسدارسمت : جانشین گردان  - تولد :تبریز1342/01/01- شهادت :1392/08/09تبریز- مدفن: گلزار جانبازان وادی رحمت

 

 

شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت دوم

21-جواد فریدعلی قلی پورسمت : مربی تخریب- تولد : تبریز1341/01/10- شهادت :1362/08/20والفجر2- مدفن: گلزار شهدای ملک عباسی

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت دوم

22-بهمن کدخداییسمت : معاون گردان - تولد :تبریز1340/02/15- شهادت :1363/12/24بدر- مدفن: گلزار شهدای وادی رحمت

 

 

شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت دوم

23-یونس لطفی آقاج اوغلوسمت :فرمانده گروهان- تولد :تبریز1345/06/01- شهادت :1363/12/23بدر- مدفن: گلزار شهدای وادی رحمت

 

 

شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت دوم

24-جلیل محمدپورکاگرسمت :معاون گردان - تولد :تبریز1340/09/22- شهادت :1366/01/21کربلای پنج- مدفن: گلزار شهدای وادی رحمت

 

 

شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت دوم

 25-محمدصادق محمدزاده صدقیسمت :معاون گردان - تولد :تبریز1338/06/28- شهادت :1365/02/07والفجر8- مدفن: گلزار شهدای وادی رحمت

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت دوم

26- زین العابدین محمدیسمت :معاون گردان تخریب تیپ ولیعصر(عج)- تولد :زنجان1345/09/01- شهادت :1366/05/24عراق- مدفن: گلزار شهدای بهشت فاطمه

 

 

شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت دوم

 27- مصیب مرادی کشمرزیسمت :جانشین  گردان  - تولد :آبیک1329/01/01- شهادت :1384/04/28دیواندره- مدفن: گلزار شهدای خاکعلی قزوین

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت دوم

 28 - میرارشدموسویسمت :معاون گردان - تولد :اردبیل1342/08/02- شهادت :1363/12/25بدر- مدفن: گلزار شهدای غریبان فاز2

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت دوم

 29- احد نظرپورسمت :مربی تخریب- تولد :مرند1340/01/01- شهادت :1361/04/16پاسگاه زید- مدفن: گلزار شهدای وادی رحمت

 


شهدای شاخص تخریبچی لشکر 31 عاشورا قسمت دوم

 30مقصود علی یوزباشی - سمت :فرمانده گروهان- تولد :خدابنده1346/01/21- شهادت :1369/03/08بانه- مدفن: گلزار شهدای سوله خدابنده

 

با تشکر از دلاور تخریبچی رضا یاری عزیز

  3 آذر 1399
  1 250

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران