» » روایت نویسنده دفاع مقدس عبدالرضا سالمی نژاد از بنیانگذار واحد تخریب در جنوب سردار شهید علیرضا خیاط ویس (16)

  روایت نویسنده دفاع مقدس عبدالرضا سالمی نژاد از بنیانگذار واحد تخریب در جنوب سردار شهید علیرضا خیاط ویس (16)

روایت نویسنده دفاع مقدس عبدالرضا سالمی نژاد از بنیانگذار واحد تخریب در جنوب سردار شهید علیرضا خیاط ویس (16)

 

مشارکتهاي اجتماعي

 

پيروزي انقلاب اسلامي بر رژيم ستمشاهي هر چند با خود برکات و نعمات زيادي را به همراه آورد؛ اما براي اکثر قريب بهاتفاق جوانان انقلابي، زمينة مشارکتهاي اجتماعي، چيزي که پيش از آن معني و مفهومي نداشت را فراهم آورد که حضور در فعاليتهاي سازندگي کشور در قالب جهاد سازندگي، حضور در پايگاههاي بسيج براي پاسداري از دستاوردهاي انقلاب، تلاش براي محروميتزدايي از طبقات پاييندست جامعه در قالب کميته امداد حضرت امام(ره) بخشهايي از آن محسوب ميشد.

عليرضا که خود را دلداده حضرت امام خميني(ره) بنيانگذار انقلاب اسلامي ميدانست، با دل و جان در اينگونه فعاليتهاي بيمزد و مواجب، شرکت ميکرد و حتي دوستان و اطرافيان را به حضور پررنگتر، دعوت مينمود. احساس او بر اين بود که تقدير زمينهاي را فراهم آورده که حکومت نوپاي حضرت علي(ع) در 14 قرن بعد تداوم يابد و اکنون آزموني فرا روي نسل حاضر مهيا گشته تا امام خويش را از تنهايي کوفه بيرون آورند. با اين انديشه، زماني در فعاليتهاي سازندگي جهاد سازندگي شرکت مينمود و زماني ديگر، اسلحه به دست در کوچه و خيابانهاي ويس و اهواز به نگهباني ميپرداخت.

وقتي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اهواز تشکيل شد، بلافاصله با استخدام رسمي در آن، لباس سبز شهادت را به تن پوشيد و ازآن پس سر از پا نشناخته در مأموريتهاي خطرناک آن حضوري فعال و مستمر يافت.

 
 
 برگرفته از کتاب " سردار آتش " نوشته عبدالرضا سالمی نژاد ( صفحه  24)
  25 خرداد 1399
  48

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران