» » 36. معجزه

  36. معجزه

36. معجزه

 

36. معجزه

گرم خنثی کردن مین­ها بود. مین­های والمری ... تابستان بود بسیار داغ. احساس کرد که پایش روی چیزی قرار گرفت، .... یکباره به هوا پرتاب شد و دوباره به زمین افتاد. گیج و منگ بود. نگاهی به دور و بر کرد از تعجب چشم­هایش چهار تا شد. اگر روی مین رفته بود پس چرا سالم بود؟ چاشنی تأخیری مین والمری زده بود مین نیم متر از زمین بالا آمده بود ولی چاشنی انفجاری آن عمل نکرده بود ... چیزی شبیه معجزه!

 


  برگرفته از کتاب " ازدحام انفجار " نوشته تخریبچی دلاور 
آقای دکتر احمد مومنی راد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  4 آبان 1398
  140

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران