» » 25. آرایش میدان

  25. آرایش میدان

22. شب­ن٠اها

25. آرایش میدان

بعد از مدتها شناسایی تازه آرایش میدان مین دستش آمده بود، تازه فهمیده بود که میدان عرض و طولش چقدر است چند تا ردیف دارد و هر ردیف چند تا مین دارد. و از کدام نوعش. ضد تانک ضد خودرو ضد نفرات منور ضد نفر با سیم تله کششی یا فشاری یا قطع کشش یا قطع فشار  ... این تازه اول کار بود.

 برگرفته از کتاب " ازدحام انفجار " نوشته تخریبچی دلاور 
آقای دکتر احمد مومنی راد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  3 تیر 1398
  225

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران