» » 13. مین های دل

  13. مین های دل

13. مین های دل

 

13. مین های دل
تخریب چی! اگر توانستی کبر را در خود خنثی کنی می توانی مین «والمری» را خنثی کنی، اگر توانستی عجب را در قلبت از بین ببری می توانی مین کپسولی را خنثی کنی. اگر توانستی حسد را در اخلاقت محو نمایی می توانی مین سوسکی را خنثی کنی. اگر توانستی ریا را از اعمالت پاک نمایی می توانی مین گوشتکوبی را ضامن کنی و خطرش را برطرف نمایی. اگر توانستی دروغ را کنار بگذاری می توانی از کنار سیم تله به سلامت بگذری. اگر توانستی نفاق رادر کردارت درمان نمایی می توانی مین گوجه ای را از جلوی پایت برداری. اگر توانستی تهمت را کنار بگذاری می توانی مین پدالی را خنثی نمایی. اگر توانستی سوء ظن را به برادرانت تبدیل به حسن ظن کنی می توانی مین واکسی را از زیر زمین پیدا کرده و ضامن کنی. اگر توانستی شرک را از دلت پاک کنی می توانی مین لغزنده را به دقت خنثی کنی.
خلاصه اگر توانستی قبل از ورود به میدان مین، میدان وسیع قلبت را از انواع آلودگی های اخلاقی و عملی پاکسازی نمایی می توانی میدان مین نبرد را خنثی کنی.
 
 برگرفته از کتاب " ازدحام انفجار " نوشته تخریبچی دلاور 
آقای دکتر احمد مومنی راد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  16 مهر 1397
  545

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران