» » 10. خطرپذیرترین

  10. خطرپذیرترین

10. خطرپذیرترین

 

10. خطرپذیرترین
گفته شده است که هدف بسیجی ها در واحد تخریب، تخریب نفس است. ولی من می گویم مهار نفس مقدمه ورود به واحد تخریب است. واحد تخریب کوتاه ترین راه «لقاءالله» را پیش پای فرد می گذارد. واحد تخریب نزدیک ترین مسیر به عندالله است. واحد تخریب خطرناک ترین مأموریت ها را به عهده دارد و تخریب چی خطرپذیرترین رزمنده است.
تخریب چی سالک الی الله و فانی فی الله است.
 
 برگرفته از کتاب " ازدحام انفجار " نوشته تخریبچی دلاور 
آقای دکتر احمد مومنی راد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  28 مرداد 1397
  358

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران