» » 35. جگر شیر

  35. جگر شیر

 

35. جگر شیر

 

 
35. جگر شیر
بسیار متهور بود بارها و بارها مرگ را به بازی و سخره گرفته بود. هر چه مین حساس بود مال او بود. هر جا که مینی گم می شد او پیدا می کرد. هر جا میدان آلوده ای بود او باید شناسایی می کرد. هر چه تله های خطرناک یافت می شد او باید خنثی می کرد سراغش می-رفت همه کارهایش کارستان بود. جگر شیر داشت فرمانده تخریب، حقش بود عروج خونین در موج انفجاری عظیم.

شهید رسول آقاعلی رویایی، فرمانده تخریب لشکر سوم فتح.
 
 
 
 برگرفته از کتاب " ازدحام انفجار " نوشته تخریبچی دلاور 
آقای دکتر احمد مومنی راد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  10 دی 1396
  613

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران