» » 14. مین و زمین

  14. مین و زمین

14. مین و زمین

 

14. مین و زمین
در میدان مین مشغول به کار بود. منطقه باید هر چه زودتر پاکسازی می شد، یکی یکی مین ها را خنثی می کرد و جلو می رفت به یکباره در دامنه تپه یک پایش روی زمین مین رفت. شدت انفجار او را به هوا پرتاب کرد، وقتی دوباره به زمین رسید، پای دیگرش تاب نیاورد، دوباره صحنه تکرار شد، پای دیگرش هم روی مین دیگر رفت، واقعه ای شگرف رخ داد. مینی دیگر و پایی دیگر. او در هوا بود و 2 پایش روی زمین؛ گویی مین و زمین فقط دو پای او را خواستند. حالا او هم مثل همه انسان ها راه می رود با دوپا، دوپای مصنوعی!

جانباز جعفر محمدی - تخریب چی در غرب کشور
 
برگرفته از کتاب " ازدحام انفجار " نوشته تخریبچی دلاور 

آقای دکتر احمد مومنی راد عضو هیات علمی دانشگاه تهران 
  28 دی 1395
  1 150

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران