» » 14. مصافحه با مرگ

  14. مصافحه با مرگ14. مصافحه با مرگ


حرفه ای ترین تخریب چی ها هم نمی توانستند ادعای سالم بیرون آمدن از میدان را داشته باشند؛ شهادتین ورد زبان همه بود چرا که نشستن کنار مین به معنی یک ثانیه تا مرگ بود. خنثی کردن مین مواجهه با مرگ بود بلکه مصافحه با مرگ و هماغوشی با ان بود آنجا یک لحظه غفلت هم زیاد بود یک هزارم لحظه غفلت برای تمام شدن کافی بود.اولین اشتباه اخرین اشتباه بود . اما این حس حضور خدا بود که ما را به میدان مین می برد و جرأت می داد تا در انجا حرکت کرده مین ها را از زیر زمین کرده و خنثی کنیم چرا که باور داشتیم که دست خداست که ...برگرفته از کتاب مین ها و معبرها نوشته دکتر احمد مومنی راد


  11 دی 1392
  1 857

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران