» » 12. مأموریت

  12. مأموریت12. مأموریت

آفتاب سوزان جنوب و هوای گرم جبهه ها و انتظار طاقت فرسای ما برای یک عملیات، دست به دست هم داده بودند تا ریسمان صبرمان بگسلد. روزها بدین طریق می گذشت تا اینکه چندی بعد، برای شرکت در عملیات به منطقه ای جدید رفتیم، مأموریت ما باز کردن معبر برای عبور رزمندگان اسلام از میادین مین و موانع دشمن بود با توجه به شناسایی های انجام شده، در محورها، دشمن زبون اقدام به احداث میادین وسیع مین با عمق زیاد، شبکه های عظیم سیم خاردار حلقوی ، چادری، کانال های عمیق، بشکه های انفجاری، سنگرهای کمین و ... کرده بود و به خیال خام خود می خواست مانع نفوذ و پیشروی قوای اسلام گردد. پس از مدتی انتظار بالاخره شب عملیات، شب موعود فرا رسید، نیروها که در این مدت در فضایی آکنده از روحانیت و معنویت، با آن دعاهای روح بخش و با آن راز و نیازها و مناجاتهای شبانه، نیرویی خدایی کسب کرده بودند، آماده هجوم و درهم شکستن قوای متزلزل دشمن بودند... و ما بعد از غروب آفتاب به طرف دشمن حرکت کردیم.
برگرفته از کتاب مین ها و معبرها نوسته دکتر احمد مومنی راد
  10 دی 1392
  1 945

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران