» » فروتن

  فروتن

 

     فروتن

 

از خصوصیات شهید عبدالکریم پورمقامی اخلاق نیکو و جذابیت خلقی وی بود که هر فرد ناآشنا  را زود جلب، شیفته و مجذوب خود می‌کرد. فروتنی و تواضع وی زبانزد همه بود و آنان‌که با وی آشنا می‌شدند فوراً به این خصوصیات اخلاقی وی پی می‌بردند.

ایثار، عشق به شهادت و عدالت‌خواهی از بارزترین خصلت‌های او بود. وقتی مجروح از ماموریت خونین‌شهر بازگشت، بسیار اندوهناک بود که چرا شهید نشده‌است. در جواب ناراحتی‌های برادرش که زخم‌های او را دیده بود، گفت: این‌ها چیزی نیست؛ من رفته بودم شهید بشوم حالا که چیزی نشده است.

از خصوصیات و خصلت‌های پسندیده کریم صداقت و صراحت و شجاعت بی‌نظیرش بود به آن‌چه که می‌گفت، عمل می‌کرد و آن‌چه را که نمی‌توانست عمل کند، بر زبان نمی‌آورد.

وی صداقت را با تواضع یک‌جا در خود آمیخته بود. هیچ‌گاه دیده نشد از کارهای خود تعریف و یا تمجید کند. مجروح‌ شدن کتف، شانه و پا و از‌دست‌دادن انگشت شستش را به کسی نگفت. خنثی‌کردن بیش از 80مین و سالم‌آوردن آن‌ها و بسیاری از دانستنی‌های تخریب و مواد منفجره و توانایی‌های بسیارش در جنگ، باعث غرور وی نشده‌بود. وقتی برای خنثی‌کردن میدان مین آخری به جبهه رفت، به یکی از برادرانش همه چیز خود را گفت.

گفت: که خنثی‌کردن میدان‌های مین با 95% درصد شهیدشدن همراه‌است.

راوی: حمیدرضا آمون

 
    برگرفته از کتاب " انتهای معبر " به کوشش افتخار فرج و سیده نجات حسینی صفحه 101 

  28 بهمن 1399
  15

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران