» » روایت نویسنده دفاع مقدس عبدالرضا سالمی نژاد از بنیانگذار واحد تخریب در جنوب سردار شهید علیرضا خیاط ویس (33)

  روایت نویسنده دفاع مقدس عبدالرضا سالمی نژاد از بنیانگذار واحد تخریب در جنوب سردار شهید علیرضا خیاط ویس (33)

 

صلابت و اقتدار

 

حضور مؤثر و روحيه بخش عليرضا در جبهههاي جنگ، علاوه بر اينکه باعث قوام نيروها در واحد تخريب قرارگاه شده بود، شجاعت و دليرياش  نيز زبانزد رزمندگان اسلام گرديد؛ چرا که آنها همواره او را ميديدند که با وجود سمت فرماندهي، در صحنههاي خطر حضور يافته و نقش آفريني ميکند.

دکتر محمدرضا درخشاننيا: من در جنگ چند مدتي مربي آموزشي بسيج بودم، يک روز يکي از دوستان عليرضا به نام آقاي اعتبار که فکر ميکنم اکنون در شوشتر مشغول شغل معلمي است، تا فاميل مرا شنيد پرسيد، شما برادر علي هستيد؟ جواب دادم بله (توي جبهه او را علي صدا ميکردند). او براي اينکه صلابت و اقتدار شهيد را توصيف کند با اغراق گفت: علي وقتي با پوتينهايش روي زمين جبهه ميکوبيد، بچههاي جبهه احساس ميکردند که به پشتيباني قوياي دست يافته اند.

 

 برگرفته از کتاب " سردار آتش " نوشته عبدالرضا سالمی نژاد ( صفحه 50)

  23 دی 1399
  20

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران