» » جانباز سرفراز تخریبچی سید حسین صدری

  جانباز سرفراز تخریبچی سید حسین صدری

جانباز سرفراز تخریبچی سید حسین صدری

 

جانباز سرفراز تخریبچی سید حسین صدری 


تاریخ تولد :1343
تاریخ جراحت : 1363/6/20 ارتفاعات پنجوین 
درصد جانبازی : 50%
علت حادثه : مین نمره 72 ( کیکی یا صنعتی یا سیدی )
محل حادثه : ارتفاعات پنجوین 

و در مرداد 1366 در سردشت شیمیایی شده است .

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

مدت حضور در جبهه : 18 ماه


جانباز سرفراز تخریبچی سید حسین صدری

 

جانباز سرفراز تخریبچی سید حسین صدری

 

جانباز سرفراز تخریبچی سید حسین صدری

 

جانباز سرفراز تخریبچی سید حسین صدری

 

جانباز سرفراز تخریبچی سید حسین صدری

 

جانباز سرفراز تخریبچی سید حسین صدری

 

جانباز سرفراز تخریبچی سید حسین صدری

 

جانباز سرفراز تخریبچی سید حسین صدری

 

جانباز سرفراز تخریبچی سید حسین صدری

 


  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران