» » شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

  شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

مشخصات شهید محمد رضا طاهری
فرزند: حجه الاسلام حاج شیخ رجبعلی طاهری
متولد: اسفند 1343 شهر تهران
وضعیت جسمی: ظاهر جدی، چهره اش بزرگتر از سنش نشان می داد و دارای نارسایی جسمی مادرزاد از ناحیه پا
اخلاق و روحیات: متفکر، مسئولیت پذیر، خلاق و مبتکر و اهل مطالعه و خستگی ناپذیر 
محل فعالیت: بسیجی مسجد انقلاب سرپل جوادیه از 15 سالگی، تخریبچی لشکر 10 حضرت سیدالشهدا (ع) از 17 سالگی و لشکر 27حضرت رسول (ص) در زمان شهادت
شرکت در عملیات ها 
1)والفجر مقدماتی در 17 سالگی
2)والفجر یک
3)والفجر سه
شهادت 
1)سن در زمان شهادت: 18 سال 
2)عملیات: والفجر 4 
3)مسئولیت: تخریبچی گردان تخریب لشکر 27 حضرت رسول (ص)
4)تاریخ شهادت: 13 آبان 1362
5)محل شهادت: پنجوین دامنه ارتفاعات کانیمانگا
6)نحوه شهادت: اصابت گلوله سلاح نیمه سنگین (احتمالاً دوشکا) به ناحیه بالای گردن. ضمناً زمان شهادت کسی او را ندیده بود
7)کشف، تشییع، و خاکسپاری پیکر شهید: 50 روز پس از شهادت (در این مدت مفقود بودند)
8)وضعیت تحصیلی در زمان شهادت: سوم دبیرستان رشته علوم تجربی
9)محل دفن شهید: قطعه 28 بهشت زهراء  ردیف 41 شماره 4

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 حجه الاسلام حاج شیخ رجبعلی طاهری پدر شهید

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 شهید محمد رضا طاهری در دو سالگی نفر اول از راست

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

وصیتنامه شهید :

شهید محمد رضا طاهری تخریبچی لشکر 10 سیدالشهدا و 27 حضرت رسول (ص)

 

با تشکر از استاد حاج عباس طاهری برادر شهید 

  20 آبان 1393
  2 006

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران